قیل و قال

اقتصاد مملکت را می توان بیدار کرد

در نخستین گام باید راه را هموار کرد

 

مطمئن هستم که وقتی راه‌ها هموار شد

اقتصاد مملکت را می‌توان بیدار کرد

 

جمله‌ام تکرار شد، اما مرا معذور دار

چون امامِ جمعه هم این جمله را تکرار کرد

 

بعد از او پشت تریبون رفت آقای وزیر

صحبتی پرمحتوا بر پایه‌ی آمار کرد

 

گفت: «باید مملکت را ساخت با سعی و تلاش

منتها بایست اول راه را هموار کرد

 

مطمئن هستم که وقتی راه‌ها هموار گشت

اقتصاد مملکت را می‌توان بیدار کرد»

 

بعد از ایشان نوبت آقای استاندار شد

صحبتی کوتاه هم آقای استاندار کرد

 

گفت: «من ضمن تشکر از وزیر محترم

معتقد هستم که باید راه را هموار کرد

 

مطمئن باشید وقتی راه‌ها هموار شد

اقتصاد مملکت را می‌توان بیدار کرد»

 

شهردار اصلاً تمایل به سخنرانی نداشت

صحبتی کوتاه، آن هم از سر اجبار کرد

 

گفت: «من هم مثل مسئولین عالیقدرمان

معتقد هستم که باید راه را هموار کرد…»

 

لحن او بسیار شیرین بود و من خوابم گرفت

ناگهان «بیدار کرد»ش بنده را بیدار کرد

 

بعد از او شد نوبت نطق مدیران عزیز

این به آن اصرار کرد و آن به این اصرار کرد

 

این یکی از عزم فولادین مردم حرف زد

آن یکی هم یادی از نیرنگ استکبار کرد

 

این یکی می‌گفت باید رشوه گردد ریشه کن

آن یکی اصلاً وجود رشوه را انکار کرد

 

عاقبت رفتم به خانه خسته از این قیل و قال

آخرین تأکید را گوینده اخبار کرد

 

گفت مسئولین کشور در سمیناری مهم

متفق گشتند باید راه را هموار کرد

 

الغرض اخبار آن شب را شنیدم، بد نبود

یک نفر خاطرنشان و یک نفر اظهار کرد

 

یک نماینده میان جمع جانبازان شهر

گفته بود ای هم‌وطن باید کمی ایثار کرد

 

شخص مسئولی میان کارگرها گفته بود

ای عزیزان بیش از این باید در ایران کار کرد

 

آن یکی از جایگاه ویژه‌ی فرهنگ گفت

چون که با یک عده از فرهنگیان دیدار کرد

 

همسرم پرسید: فهمیدی که مشکل از چه بود؟

گفتم آری، باید اول راه را هموار کرد!

 

سیدامیر موسوی