به دنبال عیون اربعه: علم، عشق، عدالت، عدد

23 مهر 1394

استقبال

با اجازه از آقای ناصرخسرو قبادیانی حاجیان آمدند خیلی زود شادمان از زیارت معبود وسط کوچه و خیابان‌ها باز پیچید بوی عنبر و عود حاجیان پخش کرده سوغاتی مردم از هدیه‌های شان خوشنود زده بودند مُهرِ «مید این چین» روی تسبیح‌های شامقصود دیدم از مکه باز برگشته کربلاحاج مشهدی محمود […]